Stałe fizyczna

Stałe fizyczne

stała Plancka
stała grawitacji
prędkość światła w próżni
masa elektronu
masa protonu

 

Stałe przyjęte w tej teorii

maksymalna odległość dla „przyciągania” grawitacyjnego (1.3.)
ilość grawitonów oddziałujących z 1 kg masy w czasie 1 s (1.6.), (4.3.)
(1.7.), (1.9.)
(1.7.), (1.9.)
średnia szacunkowa gęstość materii i przestrzeni (4.1.)
promień kuli odziaływania grawitacyjnego (4.2.)
 

 

Dane astronomiczne

rok świetlny
jednostka astronomiczna
masa Słońca
promień Słońca
masa Ziemi
promień Ziemi
średnia szacunkowa gęstość materii
 
© Copyright 2009-2020 by Ryszard Wałek