GRAWITACJA • BEZWŁADNOŚĆ • MASA • CZAS • PRZESTRZEŃ
 
Nowe spojrzenie na grawitację, inne niż powszechnie przyjmowane.
  • Strona 35 z 44

4.4. Oszacowanie współczynników η, aw i kw

Wartości liczbowe współczynników możemy obliczyć z następującego układu równań.

                           

                      

                                   
 

aw = 1,0⋅10-173 m s               kw = 7,4⋅10-126 m s
 

dw = 1024 m                        Dw = 7,1⋅1071 m
 

Współczynniki kw, aw i Dw zależą od wyboru &eta, a więc ze zmianą wartości &eta mogą ulec zmianie. Natomiast wartość iloczynu kwη jest określona jednoznacznie. Ilość grawitonów oddziałujących w jednostce czasu z cząstką jest bardzo duża. Na przykład z elektronem w ciągu sekundy oddziałuje 9,11⋅1067 grawitonów. Z tego powodu zmiana pędu oraz energii ciała wydaje się procesem ciągłym.

Weźmy dwie kule A i B o masach mA i mB, dla których odległość środków jest d. Z kulą A w czasie jednej sekundy oddziałuje

n0 = ηmA

grawitonów. Ilość grawitonów, które nie oddziałują z kulą A ze względu na kulę B w czasie jednej sekundy, jest równa

.

Stosunek

.

Jeżeli mB = 1 kg, d = 1 m, to , przy czym .

Dla mB == mZ = 6,0⋅1024 kg i d = 6,4⋅106 m stosunek , dla ciała o masie mA umieszczonego na powierzchni Ziemi, jest równy 6,9⋅10-10.

  • Strona 35 z 44