4.4. Oszacowanie współczynników η, aw i kw

Wartości liczbowe współczynników możemy obliczyć z następującego układu równań.

 

                                          

 

                                          

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

 

Współczynniki , i zależą od wyboru , a więc ze zmianą wartości mogą ulec zmianie. Natomiast wartość iloczynu jest określona jednoznacznie. Ilość grawitonów oddziałujących w jednostce czasu z cząstką jest bardzo duża. Na przykład z elektronem w ciągu sekundy oddziałuje grawitonów. Z tego powodu zmiana pędu oraz energii ciała wydaje się procesem ciągłym.

Weźmy dwie kule i o masach i , dla których odległość środków jest . Z kulą w czasie jednej sekundy oddziałuje

 

 

grawitonów. Ilość grawitonów, które nie oddziałują z kulą ze względu na kulę w czasie jednej sekundy, jest równa

 

.

Stosunek

.

 

Jeżeli , , to , przy czym .

Dla i stosunek , dla ciała o masie umieszczonego na powierzchni Ziemi, jest równy .

© Copyright 2009-2020 by Ryszard Wałek