GRAWITACJA • BEZWŁADNOŚĆ • MASA • CZAS • PRZESTRZEŃ
 
Nowe spojrzenie na grawitację, inne niż powszechnie przyjmowane.
  • Strona 44 z 44

Stałe fizyczna

Stałe fizyczne
stała Plancka
stała grawitacji
prędkość światła w próżni
masa elektronu
masa protonu
 
Stałe przyjęte w tej teorii
maksymalna odległość dla „przyciągania” grawitacyjnego (1.3.)
ilość grawitonów oddziałujących z 1 kg masy w czasie 1 s (1.6.), (4.3.)
(1.7.), (1.9.)
(1.7.), (1.9.)
średnia szacunkowa gęstość materii i przestrzeni (4.1.)
promień kuli oddziaływania grawitacyjnego (4.2.)
 
 
Dane astronomiczne
rok świetlny
jednostka astronomiczna
masa Słońca
promień Słońca
masa Ziemi
promień Ziemi
średnia szacunkowa gęstość materii
 
  • Strona 44 z 44