GRAWITACJA • BEZWŁADNOŚĆ • MASA • CZAS • PRZESTRZEŃ
 
Nowe spojrzenie na grawitację, inne niż powszechnie przyjmowane.

Spis treści

Przedmowa 1
Część pierwsza  
Wstęp do części pierwszej 2
1. Oddziaływanie między cząstkami i grawitonami 3
2. Masa, czas, odległość 4
3. Oddziaływanie grawitacyjne między dwoma ciałami 5
4. Zmiana energii ciała w polu grawitacyjnym Ziemi 6
5. Oddziaływanie grawitacyjne na cząstki materialnej kuli 7
6. Oddziaływanie materii na cząstki przestrzeni 8
7. Ruch cząstki elementarnej i oddziaływanie grawitacyjne 9
8. Bezwładność ciał 10
9. Oddziaływanie grawitacyjne w skali Wszechświata 11
10. Fale grawitacyjne 12
Część druga  
Wstęp do części drugiej 13
Rozdział 1  
1.1. Szybkość rozchodzenia się oddziaływania grawitacyjnego. 14
1.2. Ruch elementarnej cząstki materii lub przestrzeni 15
1.3. Oddziaływanie grawitacyjne między elementarnymi cząstkami 16
1.4. Ruch elementarnej cząstki i oddziaływanie grawitacyjne 17
1.5. Masa bezwładna i masa grawitacyjna 18
1.6. Masa elementarnej cząstki oraz ciała złożonego z cząstek 19
1.7. Pęd i energia przekazywane do elementarnej cząstki 20
1.8. Zmiana pędu i energii kinetycznej cząstki 21
1.9. Oddziaływanie grawitacyjne między materią lub przestrzenią 22
1.10. Zależności między czasem i odległością w polu grawitacyjny 23
Rozdzial 2  
2.1. Zmiana masy punktu materialnego w polu grawitacyjnym kuli 24
2.2. Zmiana tempa upływu czasu i prędkości światła w polu grawit 25
2.3. Zmiana energii ciała w polu grawitacyjnym materialnej kuli 26
2.4. Odległość punktów w polu grawitacyjnym 27
Rozdział 3  
3.1. Bezwładność ciał 28
3.2. Siła grawitacji na zewnątrz materialnej kuli 29
3.3. Siła grawitacji wewnątrz materialnej kuli 30
3.4. Ruch ciała w polu grawitacyjnym 31
Rozdział 4  
4.1. Oddziaływanie grawitacyjne w skali Wszechświata 32
4.2. Kula oddziaływania grawitacyjnego 33
4.3. Oddziaływanie grawitonów z materialną kulą 34
4.4. Oszacowanie wartości wprowadzonych współczynników 35
4.5. Oddziaływanie materii z cząstkami przestrzeni 36
Rozdział 5  
5.1. Zakrzywienie promieni świetlnych w pobliżu Słońca 37
5.2. Ruch planety dookoła Słońca 38
5.3. Ruch punktu materialnego dookoła Słońca po orbicie eliptycz 39
5.4. Foton w polu grawitacyjnym 40
5.5 Oddziaływanie wirującej kuli z elementem materii lub przestrzeni 41
5.6. Efekt Biefelda-Browna 42
Uwagi końcowe 43
Stałe fizyczne 44